ÇOCUK CERRAHİSİ

Dünyada çocuk cerrahisinin yüzyıllık bir geçmişi vardır. Avrupa ve Amerika da genel cerrahlar çocuk cerrahisine yönelerek zamanla çocuk cerrahisi kürsüleri kurmuşlardır. Ülkemizde de ilk çocuk cerrahisi kliniği 1933 yılında İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde kurulmuştur.

Çocuk cerrahisinin temel olarak ilgilendiği konular; yeni doğan döneminde karşılaşılan doğumsal anomaliler, kasık fıtığı, inmemiş testis, penis anomalileri (hipospadias ya da peygamber sünnet), sünnet, bağırsak ve akciğerin cerrahi hastalıkları, ürolojik hastalıklardır.


Çocuk cerrahisi doğduğu andan 18 yaşa kadar hastalarımıza hizmet vermektedir.