KARIN AĞRISI TEDAVİSİ

Karın ağrısı tedavisi dahili hastalıklardan kaynaklanabileceği gibi cerrahi gerektirebilecek nedenlerden de kaynaklanabilir. Bunların başlıcaları kabızlık, akut apandisit, invajinasyon (bağırsak düğümlenmesi), volvulus (barsak dolanması), lenf nodu iltihabı, onkolojik kitleler olabilir. Bu tür hastalıklarda radyasyon etkisi olmayan bir tetkik olan ultrasonografiden yardım alırız yeterli gelmezse ileri tetkik isteriz. Cerrahi müdahaleyi laparoskopik ya da açık yöntemle gerçekleştirebiliriz.