KASIK FITIĞI (İNGUİNAL HERNİ)

Kasık fıtığı yüz çocuktan üçünde görülmektedir. Düşük doğum ağırlıklı ve prematür doğan bebeklerde kasık fıtığı olma ihtimali artmaktadır. Erkek çocuklarda kasık fıtığı kız çocuklara göre daha sık ortaya çıkmaktadır. Kasık fıtıklarının % 60'ı sağda,%30'u solda ,%10'u da iki taraflı görülmektedir. Kasık fıtıklarının çoğu 2 yaşından önce bulgu vermektedir. En sık gördüğümüz belirtisi çocuk ağladığında ıkındığında kasık bölgesinde şişlik olmasıdır, şişlik varsa ve kendiliğinden yada müdahale ile şişlik iniyorsa fıtık tanısı kesindir fakat bazı fıtıklarda şişlik olmayabilir o zaman tanıyı çocuklar için zararsız bir tanı yöntemi olan ultrasonografiden yardım alırız ve kesin tanıyı koymuş oluruz. Fıtık tanısı alan bir çocuk eğer fıtık kesesinin içine herhangi bir organ sıkışmamışsa gerekli ameliyat  hazırlıkları  yapıldıktan sonra ameliyat gerçekleştirilir. Fakat fıtık kesesinin içine herhangi bir organ girmişse ve müdahale ile şişlik yok olmuyorsa  içine giren organın dolaşımın bozulması ve daha büyük problemlere yol açması riski nedeniyle beklememek gerekir acil ameliyat gerektirir. Fıtık kesesenin içinde organlar sıkışırsa çocuklarda karın ağrısı,kusma görülebilir. Fıtık kesesi içine en çok sıkışan organlar kalın barsak,ince barsak,apendiks,karın içi yağlı doku kız çocuklarda yumurtalar ,tüplerdir.Acil ameliyat gerektirir.Fıtık çocuklarda bulgu verdiğinde ya da şüphe varsa tanısı hızlıca kesinleştirilir ve planlanabilecek en uygun zamanda ameliyatı gerçekleştirilir. Kasık fıtğının tek tedavisi ameliyattır,kendi kendine geçme düzelme ihtimali yoktur ve doğuştandır sonradan oluşmaz. Çocuklarda kasık fıtığı ameliyatı çocuk cerrahları tarafından yapılmaktadır. Ameliyat gerçekletirildikten sonra hastalarımız 3 saat sonra beslenir  2 yaştan büyük çocuklar 4 saat gözlem altında tutulur, 2 yaşından küçük çocuklar 24 saat gözlem altında tutulduktan sonra şifa ile taburcu edilir. 1 gün istirahat eder ve normal hayatına dönebilir. 1 hafta kadar pansuman yapılır 10 gün sonra kontrole çocuk cerrahisi polikliniğine çağırılır. Boğulmuş fıtıklarda nüks ihtimali dokunun ödemli olmasından dolayı daha sıktır. Fakat elektif koşullarda yapılan bir fıtık ameliyatının nüks ihtimali % 1 'in altındadır.