LAPAROSKOPİK CERRAHİ

Laparoskopi cerrahisi nedir? Laparoskopi cerrahisi hangi hastalıklarda kullanılır? Laparoskopi cerrahisinin avantaj ve dezavantajları nelerdir?

Laparoskopi karın içindeki hastalıklara ucuna kamera yerleştirilmiş bir cihazla küçük bir kesiyle girilerek müdahale edilmesidir. Laparoskopik ameliyatlar çocuk hastalarda tanı ve tedavi amacıyla kullanılmaktadır.Çocuk hastalarda non-palpable testis(ele gelmeyen testis),karın ağrısı,apandisit,invajinasyon(barsak düğümlenmesi),karaciğer safra yolu hastalıkları,onkolojik kitleler,over kisti ,over torsiyonu,böbrek yolu hastalıkları,onkolojik hastalıklar laparoskopik cerrahisnin ilgi alanına girmektedir.Laparoskopik cerrahiyi öne çıkarak özellik açık cerrahiden çok daha küçük bir kesi ile ameliyatların gerçekleştirilmesi ve ameliyat sonrası hastanede yatış süresinin kısa olması iyileşmenin hızlı olması ve kozmetik açıdan daha iyi olmasıdır.Laparoskopi kullanılan aletler dolayısıyla açık cerrahiye göre daha pahalıdır.