TORAKS CERRAHİSİ

Torakoskopi cerrahi (video yardımlı göğüs cerrahisi-vats) nedir? Hangi hastalıklarda kullanılır, avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Torakoskopik cerrahi bir kamera yardımıyla göğüs kafesinin içinin görüntülendiği ameliyat giriş yerlerinin minimal doku hasarı oluşturarak ameliyatların yapıldığı tekniktir.Açık cerrahiye göre yapılan kesiler oldukça küçüktür,solunuma destek veren kaslara oldukça az hasarlanır ve dolayısıyla ameliyat sonrası cok daha az ağrılı ,kozmetik açıdan daha iyi ve iyileşme süresi kısadır.Torakoskopi hem tanısal hem tedavi amacıyla kullanılır.Torakoskopi çocuk hastalarda ,akciğer biyopsileri,akciğer nodül,kitle çıkarılması,göğüs boşluğunda ampiyem(kronik enfeksiyona bağlı doku artıklarının)temizlenmesi,pnömotoraks(akciğerden hava kaçağı)cerrahisi,diyafram cerrahisi,yemek borusu ile solunum borusu arasındaki tünellerin (trakeaözefageal fistül) temizlenmesinde kullanılabilir.