YENİDOĞAN CERRAHİSİ

Yedidoğan cerrahisi, bebek doğduğu andan itibaren fark edilen ya da anne karnında ultrasonografi ile tespit edilen organ anomalileri ile ve sonrasında ilk 30 gün gelişen cerrahi hastalıkları kapsamaktadır. Bunlar; özefagus atrezisi, diyafram hernisi, anal atrezi, ileal atreziler, pilor stenozu, duodenal atrezi, gastroşizis, omfalosel prematür doğan bebeklerde beslenme sonrası nekrotizan enterokolit nedeniyle gelişebilecek acil barsak ameliyatları, akciğer zarında yırtılma (pnömotoraks) öncelikli olarak sayılabilir. Bu hastalıkların tedavisi takibi yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde yapılmaktadır.